Förslag

Vreta Kluster

10 km nordväst om Linköping ligger Vreta Kluster. En kreativ arena för företag inom de gröna näringarna; jord, skog, mat, djurhållning, energi, vattenbruk och trädgård. Lokalerna ligger intill Vreta Naturbruksgymnasium i en miljö som förstärker verksamhetens profil. Genom att aktivt arbeta med klusterutveckling och samla många kreativa krafter på ett och samma ställe främjas nytänkande, skapande av nya affärsidéer, samverkan och kunskapsutbyte. I dag sitter ett 30-tal företag i Vreta Kluster. Gemensamt för våra hyresgäster är att de har en hög utvecklingsambition och ser just samarbete som en tillväxtfaktor.

Hyresgästspecifik information för Vreta Kluster

Till Vreta Klusters webbplats

Koordinater: WGS84, 58°29’26” N 15°29’24” E

Hitta på området