Nästa nittio!

Samverkan

Sankt Kors är en liten organisation och samverkan med andra aktörer är i det närmaste en kärnverksamhet för oss i vår strävan att stimulera utveckling och tillväxt i Linköping och i regionen.

I Vreta Kluster är samverkan i centrum för verksamheten. Klusterorganisationen finns inom Sankt Kors och jobbar i utvecklingsprojekt tillsammans med en mängd aktörer för att föra de gröna näringarna framåt, regionalt, nationellt och internationellt.

Utvecklingsprojektet Ebbepark är ett exempel där vi samarbetar med våra systerföretag inom Stadshuskoncernen såväl som universitetet och ett flertal privata företag för nå längre än vi hade gjort på egen hand. Ebbepark är ett case i Vinnova-projektet Citizen Communications Platform.

Vi har flera nära samarbeten med Linköpings universitet. Idag sitter en företagsdoktorand hos oss för att jobba med energieffektivitet i Ebbeparkprojektet inom ramen för forskarskolan Reesbe.

Brains and bricks – Sankt Kors är partner i den centrumbildning som förenar behovsmotiverad forskning och praktiskt byggande med fokus på effektiva försörjningskedjor i byggprocessen vid Liu.

Listan kan göras lång, har du en bra idé eller ett spännande projekt som syftar till utveckling och tillväxt där du tror Sankt Kors kan ha en roll? Hör av dig, vi älskar samverkan.