Nästa nittio!

Öppet hus i Ebbepark

Nu drar Sankt Kors största projekt, Ebbepark, igång på allvar. Torsdagen den 19:e oktober bjuds företagare och allmänhet in till Öppet Hus i en av de tomma lokalerna i området. Här kan man träffa aktörerna i projektet och se mer av planerna för området. Här finns också representanter från företag som är verksamma i parken i dag. Från klockan 15-17 är det mer fokus på näringsliv och företagande, mellan klockan 17 och 20 är målgruppen främst allmänhet. Välkommen till Westmansgatan 37.

I den första etappen längs Westmansgatan grävs det för fullt för det som ska bli ett underjordiskt garage. Ovanpå det ska sedan nya innovativa företagsmiljöer tas fram. Här kommer det också finnas en träningsanläggning med fullstor bollhall. Det är den enda etappen som bara kommer att bestå av verksamhetslokaler, de övriga tre etapperna kommer ha en mix av bostäder och företag Bostäderna byggs av Stångåstaden och kommer uppgå till 700 stycken när området är färdigutvecklat. Stångåstaden påbörjar sin första etapp i Ebbeparks sydöstra hörn efter årsskiftet.

Läs mer om projektet på ebbepark.se och följ gärna Facebooksidan.

Öppet hus företag
Öppet hus allmänhet