Nästa nittio!

Multihuset Flustret nominerat till arkitekturpris

Igår kväll blev det officiellt att vårt Multihus Flustret i Vallastaden är nominerat till Östergötlands Arkitekturpris 2017, som arrangeras av Sveriges Arkitekter Östergötland. Vi är glada för den uppmärksamhet byggnaden fått och i det här sammanhanget delar vi glädjen extra mycket med arkitekten Helena Sandekull på AG Arkitekter.

Multihuset Flustret har väckt stor uppmärksamhet i landet. Under bo- och samhällsexpot i Vallastaden, var byggnaden en av de mest besökta, omtalade och omskrivna. Anledningen är dess många funktioner och innovationer. Multihuset, som har ett hållbarhetsfokus, hyser förutom parkering många av Tekniska verkens funktioner, till exempel sopsug, fibernod och transformatorstation. I fasaden finns det innovativa integrerade solceller som försörjer de 60 laddplatser som finns i byggnaden med förnybar el. I ett miljörum lämnas återvinning och på taket bor bin vars honung säljs i bland annat Vallastaden. Det är med andra ord inget vanligt parkeringshus, utan ett så kallat mulithus. Nu är det inte bara funktionerna som uppmärksammas utan även arkitekturen.

– Vi som arbetade med Flustret satte ribban högt. Expot i Vallastaden hade som motto att visa framtidens stad, så vårt mål var att vara innovativa. Med den annorlunda solcellsfasaden ville vi visa att hållbara lösningar inte behöver vara fult och ett nödvändigt ont. Det kan vara både snyggt och hållbart! Vi kallade det ”energiestetik”. På köpet blev det också ett trevligt hus både ut- och invändigt, titta till exempel på de färgade solkatterna på parkeringsdäcken, säger Helena Sandekull, arkitekt på AG Arkitekter.

– Det är väldigt roligt att Multihuset Flustret uppmärksammas. Det är en innovativ byggnad som fyller en mycket större funktion än ett parkeringshus. För oss är det en experimentverkstad och energiproducent, dessutom är det väldigt snyggt, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors.

Motiveringen för Multihuset Flustret lyder:

En klok och hållbar lösning av parkeringsproblemet i Vallastaden kombinerat med andra funktioner som gör det hållbara livet lättare för de boende. Huset visar att även ett p-hus kan tillföra en stadsdel intressant gestaltning.

Utdrag ur juryns bakgrundsmaterial:

”Det är en svår uppgift att utforma ett parkeringshus som en inbjudande och karaktärsfull entrébyggnad. Flustret är detta och har blivit en signalbyggnad för Vallastaden när man kommer in mot området från söder. Parkeringshusets utformning är en bra lösning på en byggnadstyp som allt som oftast blir en väldigt sluten och ointressant byggnad. I detta fall har arkitekterna tagit parkeringshuset många steg till, genom att arbeta genomtänkt med solpaneler i olika kulörer som fasadmaterial. Den ekologiska inriktningen synliggörs och fasaden är spännande. Under dygnets mörka timmar är Flustret ljussatt i olika kulörer och färgerna växlar. Det är spektakulärt!”

Vinnaren av priset offentliggörs i samband med prisutdelningen den 1 mars 2018 i Passagen, Linköping.

Läs mer om Östergötlands Arkitekturpris på https://www.arkitekt.se/ostergotlands-arkitekturpris/