Nästa nittio!

Digitalt spadtag taget för Ebbepark

– Linköpings nästa stora stadsbyggnadsprojekt
Ebbepark, Linköpings senaste tillskott till nytänkande stadsbyggnad har planerats länge. Ebbepark ska bli en modig, omtänksam och smart del av staden och torsdag den 19:e oktober togs ett digitalt spadtag för att markera att utvecklingen nu tagit fart på riktigt. Det är Sankt Kors som tillsammans med Stångåstaden står bakom satsningen.
Mitt i Linköping, mellan city, Linköpings universitet och Science Park Mjärdevi ligger idag en äldre företagspark med plats för cirka 50 små och mellanstora företag. Nu har startskottet gått för att utveckla området till en ny typ av tillväxtmiljö med bostäder, verksamhetslokaler och ett levande stadsliv. När området är färdigutbyggt kommer här finnas 700 nya lägenheter, plats för dubbelt så många företag som idag och en attraktiv stadsmiljö för Linköpingsborna att vistas i. Restauranger, caféer, butiker och en ny träningsanläggning med fullstor bollhall.

– Det är fantastiskt roligt att vara igång, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Planeringsfasen är nyttig och viktig, men att se spaden i backen är härligt. Vi har verkligen tagit höjd i utvecklingen av Ebbepark såväl ur ett hållbarhetsperspektiv som ur ett innehållsperspektiv. Det hade vi inte klarat utan en god samverkan med alla andra intressenter i projektet, det blir väldigt tydligt att man når längre när man jobbar tillsammans.

Delningssamhälle och testbädd för innovationer
Resursdelning går som en röd tråd genom projektet. Bostäder och företag behöver samma sak på olika tider, då är det smart att dela. Parkering, fordon och lokaler är enkla exempel. En gemensam digital plattform ska underlätta att dela även på verktyg, tjänster och varför inte mat? Ebbepark ska också fungera som en testbädd för nya lösningar, intresserade aktörer bjuds in att prova innovationer i skala ett till ett såväl under byggtiden som i den färdiga miljön. Det kan röra sig om allt från nya sätt att lägga golv till att utveckla spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön.

– Stångåstaden passar på att prova nya lösningar för smartare hus och smidiga lösningar för våra hyresgäster i Ebbepark, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden. Vi ska även bygga bostadsrätter för första gången, i vår första etapp som vi startar efter årsskiftet kommer hälften av de 300 lägenheterna att vara bostadsrätter. Vi gör det för att ytterligare förstärka den mix som vi vill uppnå i området.

Digitalt spadtagsspel
Spadtaget togs digitalt, gemensamt av alla gäster under ledning av kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund. I parken finns nämligen East Sweden Game, ett co-working space för utveckling av spel och digitala upplevelser, och Jesper Tingvall, en av spelutvecklarna som sitter där hade utvecklat ett särskilt spadtagsspel. Besökarna styrde en spade förbi olika hinder med hjälp av sina röster tills den till slut nådde målet och utvecklingen av Ebbepark var officiellt igång.

Korta fakta om Ebbepark
Ebbepark utvecklas av Sankt Kors och Stångåstaden tillsammans med Science Park Mjärdevi, Tekniska verken, Lejonfastigheter, Linköpings kommun och Linköpings universitet.

Namnet kommer från Ebbe Wahlbeck som var vd och styrelseordförande för Wahlbecks Fabriker som låg på samma område 1913-1972. Wahlbecks var kända för att ligga långt framme i entreprenörskap, socialt ansvar och miljömedvetenhet. Värden som kommer att förvaltas även in i nästa era.
Byggstart: 2017
Tidplan: Byggs i fyra etapper varav den sista har en separat detaljplan vilken inte är antagen ännu. Sluttiden för projektet kan därför inte anges. De planerade tre första etapperna är klara 2024.
Verksamhetslokaler: Från 30 000 m2 till 75 000 m2
Bostäder: 700 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter
Hållbarhet: Utvecklingen av parken följer ett ambitiöst hållbarhetsprogram. Första etappen ska certifieras enligt BREEAM excellence.
Investering: Cirka 5 miljarder