Nästa nittio!

Cleantech Östergötland får ny vd – Johan Rydberg rekryteras


Sankt Kors är tillsammans med Region Östergötland och medlemsföretagen medfinansiärer till den ideella föreningen Cleantech Östergötland. Det är ett miljöteknikkluster som fungerar både som en plattform för nya affärer och samarbeten för aktörer som verkar i området miljöteknik. För att positionera regionen ytterligare inom området och öka kunskapen om Cleantech Östergötland rekryteras nu Johan Rydberg som vd. Han kommer närmast från Econova där han har haft rollen som vd och dessförinnan även tillförordnad vd, marknadschef och affärsområdeschef. Rydberg kommer ha fortsatt fokus på affärsutveckling, samarbeten och ökad tillväxt för miljöteknikföretagen i regionen.

 För Sankt Kors är satsningarna på Cleantech Östergötland ett led i ett större arbete med att utveckla miljöer för tillväxt.

– Sankt Kors satsar på att utveckla attraktiva miljöer för miljöteknikföretag, framförallt i samband med utvecklingen av Ebbepark. Johan Rydberg kommer att vara en viktig spelare för att förverkliga vår och Region Östergötlands vision om ett starkt miljöteknikkluster, säger Johan Kristiansson, vd för Sankt Kors.

– Vi är glada över att ha rekryterat en vd med en gedigen affärsbakgrund inom miljöteknik. Vår målsättning är att erbjuda regionens miljöteknikföretag en stabil och långsiktig plattform som skapar ännu bättre förutsättningar för samverkan och affärsmöjligheter. Anställningen av Johan Rydberg ger oss goda förutsättningar att göra just detta, säger Karin Varverud, delägare i Energifabriken och tillförordnad styrelseordförande för Cleantech Östergötland.

Johan Rydberg tillträder tjänsten som vd den 24 maj.
Läs mer om Cleantech Östergötland här