Förslag

Kickstart för nätverket för avancerade material

Nyligen fick Sankt Kors och Region Östergötland medel från Tillväxtverket för en satsning på ett innovationssystem och en fysisk arena för området avancerade material. Redan innan den fysiska platsen Innovative Material Arena (IMA) står klar möjliggörs utveckling inom området. Sankt Kors, tillsammans med aktörer inom området avancerade material, möjliggör att utrustning för så kallad tryckt … Läs mer

Cleantech Östergötland får ny vd – Johan Rydberg rekryteras

Sankt Kors är tillsammans med Region Östergötland och medlemsföretagen medfinansiärer till den ideella föreningen Cleantech Östergötland. Det är ett miljöteknikkluster som fungerar både som en plattform för nya affärer och samarbeten för aktörer som verkar i området miljöteknik. För att positionera regionen ytterligare inom området och öka kunskapen om Cleantech Östergötland rekryteras nu Johan Rydberg … Läs mer

EU-stöd från Tillväxtverket till Innovative Materials Arena

Idag kom beskedet att Tillväxtverket beviljar EU-stöd för utvecklingen av ett innovationssystem samt en fysisk miljö för området Avancerade Material. Den fysiska innovationsmiljön kallas ”Innovative Materials Arena” (IMA) och planeras i anslutning till Linköpings flygplats. Totalt är stödet på 3,9 MSEK, vilket är hälften av den totala budgeten. Resten finansieras av projektets ägare Sankt Kors … Läs mer