Förslag

Vem blir årets modigaste?

Den 6 oktober äger Linköpings Näringslivsgala rum. Då ska företag och personer som på olika sätt gjort och gör insatser för att utveckla tillväxten i Linköping premieras.  I sju kategorier koras allt från stadens diamant till årets modigaste. Sankt Kors är partner till galan och står bakom just priset för årets modigaste. Vi gör det för att vi tycker mod är en viktig egenskap för utveckling och tillväxt och för att vi vill bidra till att människor och företag som vågar ta det extra steget uppmärksammas. Kategorin kopplar också till vår vision om att skapa modiga miljöer där tillväxt flödar.

Kriterietexten för priset för årets modigaste lyder:
Årets modigaste kan vare en person eller ett företag. Det som kännetecknar de nominerade är att de vågat satsa utanför komfortzonen. Sett nya stigar, utmanat gamla strukturer och kanske misslyckats några gånger på vägen för att skapa nya möjligheter som gynnar såväl den egna organisationen som Linköping som arena för tillväxt. 

Nominering till priset har varit publik sedan maj och vi har nu utsett tre kandidater till priset. En jury nu har det svåra uppdraget att utse en vinnare som den 6 oktober får ta emot priset.

De nominerade är:

Ann-Mari Brengdahl
-för etablerigen av Bistro Aboard Esperanza

Ann-Mari hade en vision om att starta en egen verksamhet där Linköpings vatten utnyttjades på ett bättre sätt. Resultatet blev Bistro Aboard på segelskeppet Esperanza. Ann-Mari satsade allt, letade skepp på alla tänkbara ställen och fann till slut sin 30 meter långa Esperanza i Holland. Ann-Maris resa kan inte beskrivas på något annat sätt än modigt och handlingskraftigt där osäkerheten var en ständig följeslagare men driv och lust var ännu större

 

Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör, Liu
-för sitt arbete med Lius nya varumärke

Förnyelse är vår enda tradition. Så lyder universitetets varumärkeslöfte. Och det förpliktigar. Att ta sig an en varumärkesresa för ett högprofilerat universitet, med traditionsbundna värderingar kräver mod, en tydlig vision liksom handlingskraft och uthållighet för att gå i mål med att förnya ett traditionsbundet varumärke. Resan har varit tuff, och präglats av såväl motgångar som medgångar, och då krävs det en kompetent, erfaren och stabil kommunikationsdirektör för att gå i mål.

 

Psykologpartners
-för sin utveckling av behandlingsformer i framkant

De var tidigt ute med att omsätta Linköpings universitets styrka inom grupp- och organisationsutvecklingspsykologi i en psykologmottagning inriktad på kognitiv psykologi, ett område som var nytt och outforskat på den tiden. Nu tar verksamheten och dess nya ledning nästa steg och etablerar området digital psykologi – även det ett outforskat och omdebatterat område – kan vi verkligen ersätta mänsklig kontakt med digital även inom något så känsligt som psykologi?