Nästa nittio!

Frågor och svar

Har Sankt Kors fastigheter på andra ställen än i Linköping?
Nej, vi har bara fastigheter i Linköpings kommun. Du kan se en överblick över våra fastigheter här.

Har Sankt Kors lägenheter för uthyrning?
Nej, vi har bara kommersiella lokaler. Kommunens bostadsbolag heter Stångåstaden.

Vad är det för skillnad på Sankt Kors, Lejonfastigheter och Stångåstaden?
Sankt Kors har kommersiella lokaler, Lejonfastigheter har lokaler för offentlig verksamhet såsom skolor, idrottsanläggningar osv, Stångåstaden är kommunens bostadsbolag.

Vem äger Sankt Kors?
Sankt Kors ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköping Stadshus AB.

Finansieras verksamheten av skattemedel?
Nej, tvärtom lämnar Sankt Kors varje år ett koncernbidrag till vår ägare Linköpings kommun. 2015 var det 5 miljoner kronor.

Varför heter Sankt Kors Sankt Kors?
Sankt Kors startades av entreprenören Jonn O Nilson 1928 då han behövde ett bolag för att förvalta de fastigheter han ägde. Han namngav bolaget efter det kvarter de flesta av hans fastigheter var belägna – kvarterat Sankt Kors som ligger i centrala Linköping.

 

 

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din fråga/synpunkt/förbättringsförslag