Nästa nittio!

Företaget

Sankt Kors är ett bolag med uppdrag att främja utveckling och tillväxt i Linköping. Vi gör det framför allt genom att tillhandahålla kreativa företagsmiljöer för nya företag och företag i förändring. Vreta Kluster AB är vårt dotterbolag där vi driver verksamheten för utveckling av de gröna näringarna. Genom Dukaten bidrar vi till att göra Linköping tillgängligt, framkomligt och säkert. Sankt Kors ägs till 100 procent av Linköping Stadshus AB.

Läs mer om verksamheterna Dukaten och Vreta Kluster på respektive webbplats:

vk_webb

”Ett bra år för Sankt Kors är när vi gör så mycket nytta som möjligt – för våra kunder, för näringslivet och för Linköping.”

Johan Kristiansson, vd