Nästa nittio!

Områdesnyheter

Sankt Kors firar 90-årsjubileum.
Välkommen på meet up med 90-årstårta!

Torsdag 12 april klockan 15.00  i Gläntan

Ta med dina kollegor och passa på att nätverka med andra spännande människor i Vreta Kluster!

Vi är nyfikna på dina tankar, önskemål och funderingar kring hur våra kommande 90 år ska se ut. Vad önskar du som vår hyresgäst?

Ingen anmälan, välkommen!

Kvartalsprov Brandlarm

Vi kommer att genomföra ett kvartalsprov på brandlarmet den 21-11-2017. Detta är ett rent funktionstest och kommer därför att höras i samtliga lokaler men utrymning behöver ej genomföras, kontroll kommer även göras i samtliga hyresrum i hela huset.

Vår entreprenör Linköpings Brandservice startar provet ca 8:00

Vid ytterligare frågor kontakta Kari Olsén på 013-26 36 07

Nu vajar regnbågsflaggorna!

För att uppmärksamma Linköpings regnbågsvecka och alla människors lika värde flaggar vi denna vecka vid ett antal av våra fastigheter. Läs mer om veckan och vad som händer runt om i stan här.

Månadskontroll av brandlarm

Månadskontroll av brandlarm kommer att ske onsdag den 23 augusti kl.8-10.

Hissar kommer fungera från och till under tiden.
Brandlarms Klockan ringer från och till.

Utrymning behöver ej ske.

Vid frågor kontakta
Kari Olsén, 013-263607
Sankt Kors

OVK Besiktning Ventilation

OVK Besiktning ventilation

Assembling AB kommer att genomföra OVK Besiktning Ventilation i samtliga kontorsrum och allmänna utrymmen Hus 2 och Aulan.

Arbetet påbörjas den 3 april klockan ca.8:00 och avslutas 4 april eftermiddag.

Vid ytterligare frågor kontakta Kari Olsén på 013-26 36 07

Serviceanmälan

Lokalbokning

Länk till rumsbokning

Fastighetsinformation

Adress

Fastighetsbeteckning:
Stora Sjögestad 20:3

Byggnadens adress:
Klustervägen 11 & 13
590 76 Vreta Kloster

Koordinater: WGS84, 58°29’26” N 15°29’24” E

Jour

Om det uppstår akuta fel som måste åtgärdas under kvällar och helger kontakta jourhavande vaktbolag på telefonnummer 013-34 20 100.

Porttelefon

Porttelefon vid entrédörren till Klustervägen 11 kan kopplas till antingen fast telefon eller mobiltelefon.

Skyltning

Skyltning är endast tillåten på anvisad skyltplats. Hyresvärden bekostar invändig skyltning samt även skylttavla vid aktuell huvudentré.

För skyltplats på skyltpelare skall separat skyltavtal skrivas. Hyresgästen svarar för beställning av skylt samt montering och ev. demontering av densamma.

Passersystem

Tillträde till byggnaden samt till resp. kontorsvåning sker med ”tagg”. Taggen är personlig och skall handhavas lika värdehandling. Till taggen läggs även en fyrsiffrig kod som hyresgästen själv väljer.   

Nycklar

Till resp. kontorsrum följer normalt tre (3) st. nycklar. Hyrs fler rum än ett finns möjlighet till samma låsning eller individuell låsning till rummen. 

Internetuppkoppling/telefoni

I byggnaden finns data/telenät. Idag finns Utsikt (stadsnätet med ett flertal leverantörer, www.utsikt.se) med access till byggnaden. Hyresgästen måste själv teckna abonnemang. 

Trådlöst besöksnät i gemensamma konferensdelar

Klustervägen 11

Linkoping wifi
Välj Linkoping WiFi och gå online

LKVisitor
Öppna ett internetfönster och skriv in följande:
Användare: wlvjtkso Lösenord: 16936292

Klustervägen 13

Linkoping wifi
Välj Linkoping WiFi och gå online

Borenet-Vreta Kluster
Lösenord: Linkoping2012

Parkering

Bilparkering är för närvarande kostnadsfri. För p-platser med motorvärmare skall särskilt hyresavtal skrivas. 

Sunfleet

Sunfleet är Sveriges största bilpoolsföretag som erbjuder en flexibel, ekonomisk och klimatsmart tjänst som ger sina medlemmar tillgång till miljöklassade bilar över hela landet samtidigt som de minskar deras kostnader, administration och bilproblem.

Vi har ett samarbete med Sunfleet och de erbjuder er som hyresgäst fri anslutning (á 1000 kr) samt en fri första månad (á 120 – 3500 kr).

Här hittar du en karta över alla bilpooler i Linköping.

Läs mer om Sunfleet här.

För mer info kontakta:
David Milton
031-757 65 47
david.milton@sunfleet.com

Sophantering

Återvinningshus är placerat på parkeringen till Klustervägen 13. Vi tar hand om följande sopfraktioner; wellpapp, lysrör, glas, små batterier, kontorspapper, plåt och plast. Alla andra typer av sopor/avfall skall resp. hyresgäst transportera bort. Även vid större sopansamlingar till följd av t.ex. större leveranser till hyresgästens verksamhet skall hyresgästen själv ombesörja borttransport. 

Städning

Gemensamma ytor städas 3 ggr per vecka. Hyresgästen svarar själv för städning av den egna förhyrda ytan.

Fönsterputs

Hyresgäster svarar för både invändig och utvändig fönsterputs av den egna förhyrda ytan. Hyresvärden står för all annan fönsterputs. 

Skalskydd/inbrottslarm

Huset har en typ av skalskyddslarm bestående av larm på dörrar i fasad samt rörelsedetektorer i trapphus. Skalskyddet är vidarekopplat till vårt vaktbolag.

Skalskyddet styrs automatiskt via tidur.  Helger och helgdagar är larmet aktiverat dygnet runt.

Ca 10 minuter före larmet aktiveras ljuder en förvarningssignal och då finns möjlighet att ”köpa” tid dvs. senarelägga tidpunkten för larmtillkoppling.

Köpa tid:

Gå till närmsta taggläsare Ni har tillträde till och slå in ett av följande alternativ;

För köp av en (1) timme slå, #9# + tagg + personlig kod.

För köp av två (2) timmar slå, #902# + tagg + personlig kod.

För köp av tre (3) timmar slå, #903# + tagg + personlig kod.

När ett ”köp” har genomförts så ljuder en pulserande ton från kortläsaren samt att en grön lampa blinkar under några sekunder.

Vid tillträde till byggnaden då larmet är aktiverat, slå # + tagg + personlig kod så är byggnaden olarmad i en (1) timma.

Det finns även möjlighet att aktivera larmet manuellt, detta kan endast ske med den taggläsare som finns placerad utanför huvudentréerna. Slå # + tagg + personlig kod.

Larmet är vidarekopplat till SOS Alarm och vårt vaktbolag.

Brandlarm/utrymningslarm

I byggnaden finns brandlarm i form av ett utrymningslarm som är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Vid larm skall hyresgäster och dess kunder lämna byggnaden via utrymningsvägar och nödutgångar.

Hjärtstartare

Vid ingången till stora samlingssalen (aulan) finns en hjärtstartare. Vid behov bryt plomberingen och följ de talande instruktionerna.

Husdjur

Med tanke på allergiska besvär så är det inte tillåtet att ta med sig husdjur in i kontorshotellet.

Förväntad temperatur

Förväntad temperatur i våra fastigheter ligger mellan 21-25 grader C. Dessa temperaturer får dock vid kyl- respektive värmetoppar i väderleken under- och överskridas under kortare perioder.

Övrigt

Undvik att montera hyllor, whiteboard etc. i byggnadens ytterväggar. För att byggnaden skall klara uppsatta energimål finns ett täthetskrav på byggnaden dvs. en plast är placerad i alla ytterväggar. Önskar Ni ändå att skruva i yttervägg kontakta Sankt Kors. Montering av hyllor, whiteboard, etc. kan istället ske i alla innermellanväggar då plywoodskiva finns monterad i väggen för god infästning.

 

 

Tjänster vi erbjuder

 • Kopiering/skrivare

  I samarbete med Kontor-x och Exeo kan vi erbjuda kopiering/skrivare. Hyresgästen skickar företagsuppgifter till Kontor-x. Faktura för förbrukningen skickas direkt till hyresgästen från Kontor-x. Kostnad inklusive standardpapper och toner: Läs mer...
 • Möbler

  Det finns möjlighet att hyra höj- och sänkbart skrivbord, kontorsstol, besöksstol, bokhylla, stolsskydd, papperskorg och återvinningskärl. Hyra 650 kr/månad och uppsättning. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...
 • Städning

  Via vår städentreprenör kan vi erbjuda städning av kontorsrum. Tillträde till hyresgästens lokal löses mellan hyresgäst och städentreprenör. Kostnad från 125 kr/månad för städning 1 g/vecka. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...
 • Internet

  Vi kan erbjuda hyresgäster delad 10 Mbt internetuppkoppling via Linköpings stadsnät. Kostnad från 500 kr/mån. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...