Nästa nittio!

Områdesnyheter

Lång process för utveckling av Kallerstad

Med anledning av uppgifter i Corren om ett förslag att förlägga en framtida multiarena till en fastighet på Kallerstad vill vi klarlägga det uppdrag ResMex har och hur vi planerar utifrån den information vi har idag.

ResMex uppdrag är att äga och förvalta fastigheter i Kallerstad inför en framtida utveckling av området. Hur den utvecklingen ser ut, samt vilka tidrymder det handlar om, är beroende av flera faktorer som idag är osäkra. Den första och avgörande faktorn är beskeden om hur Ostlänken kommer att dras. Efter det behöver en ny detaljplan tas fram för hela Kallerstad och detta är något som kommunen ansvarar för. Med den information vi har idag dröjer det minst fem år innan det händer något i området och vår bedömning är att det rör sig om ännu längre tidsrymder än så. Det är orsaken till att vi nu underhåller fastigheterna utifrån att de kommer finnas kvar under lång tid.

Vi kommer ha en framförhållning på flera år om den fastighet du har din verksamhet i kommer att påverkas. Vi kommer då att tillsammans med er hitta en alternativ lösning. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss på Sankt Kors som förvaltar fastigheterna på uppdrag av ResMex om ni hör några rykten eller om ni funderar över något kring den fastighet ni verkar i.

Ny driftorganisation i ResMex

ResMex fastigheter förvaltas av Sankt Kors på uppdrag av ResMex. Under en tid har driften skötts av en underentreprenör. Med bakgrund i att tidsperspektivet för området har blivit mer långsiktigt än vad som från början var fallet kommer nu Sankt Kors att ta över driften i egen regi från och med den 1 juni i år. Med förvaltning i egen regi kommer vi att komma er hyresgäster närmare vilket vi är övertygade om underlättar för vårt framtida samarbete både i löpande förvaltningsfrågor och när vi börjar arbeta med långsiktiga underhållsåtgärder. Vi kommer nu börja jobba med den statusbesiktning som är gjord.

Serviceanmälan

Fastighetsinformation

Adress

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
Westmansgatan 47
582 16 Linköping