Förslag

Områdesnyheter

Ny driftorganisation i ResMex

ResMex fastigheter förvaltas av Sankt Kors på uppdrag av ResMex. Under en tid har driften skötts av en underentreprenör. Med bakgrund i att tidsperspektivet för området har blivit mer långsiktigt än vad som från början var fallet kommer nu Sankt Kors att ta över driften i egen regi från och med den 1 juni i år. Med förvaltning i egen regi kommer vi att komma er hyresgäster närmare vilket vi är övertygade om underlättar för vårt framtida samarbete både i löpande förvaltningsfrågor och när vi börjar arbeta med långsiktiga underhållsåtgärder. Vi kommer nu börja jobba med den statusbesiktning som är gjord.

Serviceanmälan

Fastighetsinformation

Adress

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
Westmansgatan 47
582 16 Linköping