Förslag

Områdesnyheter

Möjlighet att ladda elbilar vid Mjärdevi Center

Nu finns det fyra elbilsladdare på parkeringen. Laddarna är en del av Clevers nationella laddnätverk.
Läs mer om hur det funkar och var det finns fler laddare i samma nätverk på Clevers webbplats.


Årskontroll Brandlarm

 

Årskontroll Brandlarm kommer att ske

Torsdag den 23-11-2017

Hissar kommer fungera från och till under tiden.

Brandlarms Klockan ringer från och till.

Utrymning behöver ej ske.

Vid frågor kontakta Kari Olsén, 013-263607, på Sankt-Kors Fastighet AB

Rymdsten och visionsraket vid Mjärdevi Center

I gallerian i bottenplan på Mjärdevi Center kan man nu ta del av förslag till konstnärlig gestaltning som ska uppföras utanför byggnaden. Måndag den 13 november var konstnärerna, Jonathan Josefsson och Hanna Stahle på plats och beskrev sina verk. En rymdsten vid entrén och en visionsraket i parken på andra sidan byggnaden.  Läs mer…

Elbilsladdare

Under v.45 påbörjas arbetet med att installera 4 st elbilsladdare som placeras enligt bifogad karta på parkeringen. Under arbetet kommer grävarbete att utföras enligt den röda linjen varför det under vissa tider kommer att vara begränsad framkomlighet vid infarten från Datalinjen. Läs mer…

Nu vajar regnbågsflaggorna!

För att uppmärksamma Linköpings regnbågsvecka och alla människors lika värde flaggar vi denna vecka vid ett antal av våra fastigheter. Läs mer om veckan och vad som händer runt om i stan här.

Serviceanmälan

Lokalbokning

Länk till rumsbokning

Fastighetsinformation

Adress

Fastighetsbeteckning:
Idémannen 3

Adress:
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Koordinater: WGS84, 58°23’39” N 15°33’34” E

Jour

Om det uppstår akuta fel som måste åtgärdas under kvällar och helger kontakta jourhavande vaktbolag på telefonnummer 013-34 20 100.

Skyltning

Vid entréer och porttelefoner etc. står fastighetsägaren för skyltningen. Vi har valt att inte skylta AB, HB, etc på dessa skyltar, ej heller logga.

Fasadskyltning får endast ske på anvisad skyltplats enligt separat skyltprogram. För skyltplats på fasadskylt skyltpelare skall separat skyltavtal skrivas. Hyresgästen svarar för beställnig av skylt samt montering och ev. demontering av densamma.

För hyresgäster som hyr minst ett halvt- eller ett helt våningsplan plan står fastighetsägaren för skyltning på den stora skyltpelaren.

Porttelefon

Porttelefon kan kopplas till antingen fast telefon eller mobiltelefon.

Passersystem

Tillträde till byggnaden samt till resp. kontorsvåning sker med passerkort. Kortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling.  Till kortet läggs även en fyrsiffrig kod som hyresgäst väljer själv.

Nycklar

Till resp. kontorsrum följer normalt 3 st nycklar. Hyrs fler rum än ett finns möjlighet till samma låsning eller individuell låsning till rummen. 

Internetuppkoppling

I byggnaden finns data/telenät. Idag finns Utsikt, www.utsikt.se (stadsnätet med ett flertal leverantörer) och Telia med access till byggnaden. Hyresgästen måste själv teckna abonnemang.

Öppet Wi-Fi

Linkoeping Wifi är ett fritt öppet gästnätverk som finns på flera platser i Linköping city, t ex Stora Torget och Trädgårdstorget.

I gallerian, restaurangytorna, kontorshotellen och terrassen på våningsplan 12 finns Linkoeping Wifi.

Användaren tar eget ansvar för sin IT-säkerhet gällande t.ex. brandväggar, virusskydd etc. Nätet har ständig övervakning och det finns begränsningar i surfhastighet och hur stor surfpott som en användare får tilldelad.

För att koppla upp dig sök upp nätverket Linkoeping Wifi välj sedan Gå online, Cloud WiFi och godkänn användarvillkoren.

Parkering

Bilparkering är för närvarande kostnadsfri och får ske enl. gällande p-föreskrifter. För p-platser med motorvärmare skall särskilt hyresavtal skrivas.

Sunfleet

Sunfleet är Sveriges största bilpoolsföretag som erbjuder en flexibel, ekonomisk och klimatsmart tjänst som ger sina medlemmar tillgång till miljöklassade bilar över hela landet samtidigt som de minskar deras kostnader, administration och bilproblem.

Bilar finns tillgängliga vid Mjärdevi Center. Klicka här för att se vart de finns.

Vi har ett samarbete med Sunfleet och de erbjuder er som hyresgäst fri anslutning (á 1000 kr) samt en fri första månad (á 120 – 3500 kr).

Läs mer om Sunfleet här.

För mer info kontakta:
David Milton
031-757 65 47
david.milton@sunfleet.com

Sophantering

På parkeringen finns byggnad innehållande bl.a. soprum. Vi tar hand om följande sopfraktioner; hushållsavfall, wellpapp, lysrör, glödlampor, glas, små batterier, kontorspapper samt matavfall. Alla andra typer av sopor/avfall t.ex. lastpallar skall respektive hyresgäst transportera bort. Även vid större sopansamlingar till följd av tex större leveranser till Er verksamhet skall Ni själva ombesörja borttransport.

Städning

Trapphus och galleria städas varje dag måndag till fredag.

Gemensamma ytor inom kontorshotellen städas 2 ggr per vecka.

Hyresgäst i kontorshotell svarar själv för städning av den egna hyrda ytan.

Fönsterputs

Hyresgäster på plan 1 svarar för både invändig och utvändig fönsterputs.

Hyresgäster på plan 2-12 svarar för all inre fönsterputs samt utvändig puts för rum vid balkong. Hyresvärden står för all annan utvändig fönsterputs.

Skalskydd

Entréplanet och plan 2 har en typ av skalskyddslarm bestående av larm på dörrar, fönster och glaskrossdetektorer. För övriga våningsplan gäller att nödutrymningsdörrar är larmade.

Skalskyddet styrs automatiskt via tidur. Helger och helgdagar är larmet aktiverat dygnet runt.

Vid tillträde till byggnaden då skalskyddet är aktiverat använd passerkort + personlig kod för att passera larmad dörr.

OBS! Entrédörrar måste omedelbart stängas och får ej ställas upp. OBS!

Larmet är vidarekopplat till SOS Alarm och vårt vaktbolag. 

Inbrottslarm

Kontorshotell på Plan 2 Väster har ett separat larm och en larmkod behövs för tillträde. 

Brandlarm

I byggnaden finns brandlarm. Brandlarmet är vidarekopplat till räddningstjänsten. Vid larm skall hyresgäster och dess kunder lämna byggnaden via nödutgångar och utrymningsvägar.

Plan 1, galleria och lokaler, har ett talande utrymningslarm och är försedd med vattensprinkler.

Husdjur

Med tanke på allergiska besvär så är det inte tillåtet att ta med sig husdjur in i kontorshotellet. 

Hjärtstartare

I galleria på plan 1 finns ”hjärtstartare” i låst skåp. Vid behov bryt plomberingen och följ de talande instruktionerna.

Förväntad temperatur

Förväntad temperatur i våra fastigheter ligger mellan 21-25 grader C. Dessa temperaturer får dock vid kyl- respektive värmetoppar i väderleken under- och överskridas under kortare perioder.

Energihushållning

För bästa rumsklimat/komfort använd alltid solavskärmningen vid solig väderlek och ställ

rumsgivarna i mellanläge när Ni går hem för dagen eller inför helger. 

Övrigt

De flesta kontorsrummen har väggar från Flex Systemväggar. Till dessa finns ett utbud ”FLEX OFFICE vägginredning” att beställa bestående av t.ex. hyllor, krokar och skrivtavlor.  www.flex.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänster vi erbjuder

  • Möbler

    Det finns möjlighet att hyra höj- och sänkbart skrivbord, kontorsstol, besöksstol, bokhylla, stolsskydd, papperskorg och återvinningskärl. Hyra 650 kr/månad och uppsättning. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...
  • Städning

    Via vår städentreprenör kan vi erbjuda städning av kontorsrum. Tillträde till hyresgästens lokal löses mellan hyresgäst och städentreprenör. Kostnad från 125 kr/månad för städning 1 g/vecka. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...
  • Internet

    Vi kan erbjuda hyresgäster delad 10 Mbt internetuppkoppling via Linköpings stadsnät. Kostnad från 500 kr/mån. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...