Förslag

Områdesnyheter

Luciafirande i Cleantech Park

Sankt Kors och Cleantech Park bjuder in till luciafirande 13 december kl 15:10 i stora loungen.
Luciatåg, glögg och pepparkakor.

Välkommen!

Fika och visning av Skyltenhuset

Nu utvecklar vi er grannfastighet till ett unikt kulturcentrum i Linköping. Är du nyfiken på hur det ska bli och när det är färdigt?

Välkommen på en fredagsfika med presentation av planerna och en guidad tur i det anrika Skyltenhuset.
Fredagen den 24 november Samling kl 14 i Cleantech Park, Gjuterigatan 1 C
Sankt Kors och Kultur och Fritidsförvaltningen presenterar planer och visioner över en kopp kaffe följt av en guidad tur i bygget för dem som vill.

Anmälan på sanktkors.se/anmalan
Ta med dina kollegor och kom, the more the merrier!
Vi är tacksamma om ni anmäler er så vi kan beräkna fikamängd.

Varmt välkomna önskar Sankt Kors och Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Nu vajar regnbågsflaggorna!

För att uppmärksamma Linköpings regnbågsvecka och alla människors lika värde flaggar vi denna vecka vid ett antal av våra fastigheter. Läs mer om veckan och vad som händer runt om i stan här.

Skyltenhuset renoveras

Efter årsskiftet kommer Sankt Kors att påbörja en renovering av det så kallade Skylten-huset på Södra Oscarsgatan 3A. Orsaken är att huset, som är från slutet på 1800-talet, är i stort behov av renovering och det mesta behöver bytas ut. Huset är q-märkt vilket gör det lite mer komplicerat än vanligt att uppfylla alla dagens krav på tillgänglighet och brandsäkerhet. Läs mer…

Revisionbesiktning av brandlarm på Gjuterigatan 1 och 5

Onsdag den 26/10 kommer det att genomföras besiktning av brandlarmet på Gjuterigatan 1 och 5 genom BSBAB. Detta kommer att stundtals höras/märkas och teknikern behöver komma in i lokalerna för att lyssna på sirener. Proverna kommer att genomföras på eftermiddagen mellan 12-16. Läs mer…

Serviceanmälan

Lokalbokning

Länk till rumsbokning

Fastighetsinformation

Här hittar du information som rör din fastighet.

Gjuterigatan 1 D

Adress

Fastighetsbeteckning:
Gjuteriet 2

Byggnadens adress:
Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping

Koordinater: WGS84, 58°25’3″ N 15°37’34″ E

Jour

Om det uppstår akuta fel som måste åtgärdas under kvällar och helger kontakta jourhavande vaktbolag på telefonnummer 013-34 20 100.

Porttelefon

Porttelefon kan kopplas till antingen fast telefon eller mobiltelefon. 

Trådlöst besöksnät i gemensamma konferensdelar

Aktivera det trådlösa nätverket (Wi-Fi) på din dator/pekplatta/mobiltelefon. Välj LKVisitor som trådlöst nät. Starta sedan en webbläsare på din dator/pekplatta/mobiltelefon. På inloggningssidan som möter dig väljer du information om besöksnät. Där anger du ditt mobiltelefonnummer för att direkt få tillgång till ett användarnamn och lösenord till LKVisitor. Detta skickas till din mobiltelefon i form av ett SMS.

Grind

Grind vid infart till fastigheten är öppen kl. 06 – 19. Övrig tid öppnas grinden med tagg för infart och för utfart öppnas grinden via markslingor. Gånggrind öppnas utifrån med tagg och inifrån via knapp på manöverskåp bredvid grinden. 

Passersystem

Tillträde till byggnaden samt till resp. kontorsvåning sker med ”tagg”. Taggen är personlig och ska hanteras som en värdehandling. Till taggen läggs även en fyrsiffrig kod som hyresgästen själv väljer.

Skalskydd

Huset har en typ av skalskydd som består av larm på dörrar, fönster samt glaskrossdetektorer.

För övriga våningsplan gäller att nödutrymningsdörrar är larmade.

Skalskyddet styrs automatiskt via tidur. Helger och helgdagar är larmet aktiverat dygnet runt.

Vid tillträde till byggnaden då skalskyddet är aktiverat använd ”tagg + personlig kod” för att passera larmad dörr. OBS! Entrédörr måste omedelbart stängas och får ej ställas upp. OBS!

Inbrottslarm

Kontorsrummen på bottenvåningen är larmade med en rörelsedetektor som aktiveras genom att låsa rummet. Larmet är vidarekopplat till SOS Alarm och vårt vaktbolag. 

Nycklar

Till resp. kontorsrum följer normalt tre (3) st. nycklar. För kontorshotell gäller att hyrs fler rum än ett finns möjlighet till samma låsning eller individuell låsning till rummen. 

Utrymningslarm

Utrymningslarm finns i byggnaden som är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Vid larm skall hyresgäster och dess kunder lämna byggnaden via utrymningsvägar och nödutgångar. 

Internetuppkoppling/telefoni

I byggnaden finns data/telenät. Idag finns Utsikt (stadsnätet med ett flertal leverantörer, www.utsikt.se) och Telia www.telia.se med access till byggnaden. Hyresgästen måste själv teckna abonnemang.

Parkering

På innergården finns besöksplatser 2 timmar. Platserna är till för besökande, behöver de stå längre finns p-tillstånd att hämta i receptionen. För förhyrning av p-platser på andra parkeringar ska särskilt hyresavtal skrivas, vänligen kontakta Dukaten Parkering, www.dukaten.se eller 013-20 54 10.

Sunfleet

Sunfleet är Sveriges största bilpoolsföretag som erbjuder en flexibel, ekonomisk och klimatsmart tjänst som ger sina medlemmar tillgång till miljöklassade bilar över hela landet samtidigt som de minskar deras kostnader, administration och bilproblem.

Bilar finns tillgängliga vid Gjuteriet. Klicka här för att se vart de finns i området.

Vi har ett samarbete med Sunfleet och de erbjuder er som hyresgäst fri anslutning (á 1000 kr) samt en fri första månad (á 120 – 3500 kr).

Läs mer om Sunfleet här.

För mer info kontakta:
David Milton
031-757 65 47
david.milton@sunfleet.com

Sophantering

Soprum ligger i enskilt utrymme nedanför stödmuren ned mot ån. Vi tar hand om följande sopfraktioner; wellpapp, lysrör, glödlampor, glas, små batterier, kontorspapper, plåt och plast samt matavfall. Alla andra typer av sopor/avfall t.ex. lastpallar skall resp. hyresgäst transportera bort. Även vid större sopansamlingar till följd av t.ex. större leveranser till hyresgästens verksamhet skall hyresgästen själv ombesörja borttransport.

Städning

Gemensamma ytor städas 2 ggr per vecka. Hyresgästen svarar själv för städning av den egna förhyrda ytan.     

Fönsterputs

Hyresgäster svarar för både invändig och utvändig fönsterputs av den egna förhyrda ytan. För fasta fönsterpartier som ej är åtkomliga för hyresgästen står hyresvärden för utvändig puts 1 gång per år. 

Cykelpump

Det ska vara lätt att välja cykeln!
På innergården mellan Gjuterigatan 1 och 5 finns en cykelpump med två olika ventiler. Det finns även några verktyg om du behöver meka lite.

Sankt Kors har även en pump i Ebbepark, vid cykelställen utanför Westmansgatan 47.  Välkommen dit också om du har vägarna förbi. Linköpings kommun har ett antal offentliga pumpar runt om i staden. Du hittar dem på kartan här.

Cykelrum

Det finns ett cykelrum på Gjuterigatan 5 med ingång i suterrängvåningen mot ån som du har tillgång till med din tagg.

Husdjur

Med tanke på allergiska besvär så är det inte tillåtet att ta med sig husdjur in i kontorshotellet.

Hjärtstartare

I foajén på plan 1 finns ”hjärtstartare”. Vid behov bryt plomberingen och följ de talande instruktionerna.

Förväntad temperatur

Förväntad temperatur i våra fastigheter ligger mellan 21-25 grader C. Dessa temperaturer får dock vid kyl- respektive värmetoppar i väderleken under- och överskridas under kortare perioder.

Energihushållning

För bästa rumsklimat/komfort använd alltid solavskärmningen vid solig väderlek och ställ rumsgivarna i mellanläge när ni går hem för dagen eller inför helger.

 

Gjuterigatan 5

Adress

Fastighetsbeteckning:
Gjuteriet 2

Byggnadens adress:
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping

Koordinater: WGS84, 58°25’1″ N 15°37’35″ E

Jour

Om det uppstår akuta fel som måste åtgärdas under kvällar och helger kontakta jourhavande vaktbolag på telefonnummer 013-34 20 100.

Porttelefon

Porttelefon kan kopplas till antingen fast telefon eller mobiltelefon. 

Trådlöst besöksnät

Aktivera det trådlösa nätverket (Wi-Fi) på din dator/pekplatta/mobiltelefon. Välj LKVisitor som trådlöst nät. Starta sedan en webbläsare på din dator/pekplatta/mobiltelefon. På inloggningssidan som möter dig väljer du information om besöksnät. Där anger du ditt mobiltelefonnummer för att direkt få tillgång till ett användarnamn och lösenord till LKVisitor. Detta skickas till din mobiltelefon i form av ett SMS.

Grind

Grind vid infart till fastigheten är öppen kl. 06 – 19. Övrig tid öppnas grinden med tagg för infart och för utfart öppnas grinden via markslingor. Gånggrind öppnas utifrån med tagg och inifrån via knapp på manöverskåp bredvid grinden. 

Passersystem

Tillträde till byggnaden samt till resp. kontorsvåning sker med ”tagg”. Taggen är personlig och ska hanteras som en värdehandling. Till taggen läggs även en fyrsiffrig kod som hyresgästen själv väljer.

Skalskydd

Suterrängvåning och plan 1 har en typ av skalskyddslarm bestående av larm på dörrar, fönster och glaskrossdetektorer. För övriga våningsplan gäller att entré-, balkong- och nödutrymningsdörrar är larmade. Skalskyddet styrs automatiskt via tidur. Helger och helgdagar är larmet aktiverat dygnet runt.

Vid tillträde till byggnaden då skalskyddet är aktiverat använd ”tagg + personlig kod” för att passera larmad dörr. OBS! Entrédörr måste omedelbart stängas och får ej ställas upp. OBS!

Inbrottslarm

Är lokalen larmad vid tillträde till kontorshotellet använd ”tagg + kod” för att larma av lokalen.

Är lokalen redan avlarmad så passera man dörren med ”tagg” eller ”tagg + personlig kod” beroende på vilken tid på dygnet passagen sker.

Automatisk larmtillkoppling för kontorshotellet sker kl. 20. En minut före larmet aktiveras ljuder en förvarningssignal och då finns möjlighet att ”köpa” tid dvs. senarelägga tidpunkten för larmaktivering med två (2) timmar.

Köpa tid :

Gå till närmsta entrédörr mot trapphuset och tryck på nyckelknappen för att köpa 2 timmar.

Kvällar efter kl. 20 och helgdagar köps alltid två timmar genom att man avlarma lokalen.

Det finns även möjlighet att aktivera larmet manuellt, detta kan endast ske med den taggläsare som finns vid entrédörr till våningsplanet. Slå ”B + tagg + personlig kod” då ljuder en förvarningssignal under 1 minuter. 

Larmet är vidarekopplat till SOS Alarm och vårt vaktbolag. 

Nycklar

Till resp. kontorsrum följer normalt tre (3) st. nycklar. För kontorshotell gäller att hyrs fler rum än ett finns möjlighet till samma låsning eller individuell låsning till rummen. 

Utrymningslarm

Utrymningslarm finns i byggnaden som är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Vid larm skall hyresgäster och dess kunder lämna byggnaden via utrymningsvägar och nödutgångar. 

Hjärtstartare

I foajén på plan 1 finns ”hjärtstartare”. Vid behov bryt plomberingen och följ de talande instruktionerna.

Internetuppkoppling/telefoni

I byggnaden finns data/telenät. Idag finns Utsikt (stadsnätet med ett flertal leverantörer, www.utsikt.se) och (Telia www.telia.se)? med access till byggnaden. Hyresgästen måste själv teckna abonnemang.

Parkering

På innergården finns besöksplatser 2 timmar. Platserna är till för besökande, behöver de stå längre finns p-tillstånd att hämta i receptionen på Cleantech Park, Gjuterigatan 1C. För förhyrning av p-platser på andra parkeringar ska särskilt hyresavtal skrivas, vänligen kontakta Dukaten Parkering, www.dukaten.se eller 013-20 54 10.

Sunfleet

Sunfleet är Sveriges största bilpoolsföretag som erbjuder en flexibel, ekonomisk och klimatsmart tjänst som ger sina medlemmar tillgång till miljöklassade bilar över hela landet samtidigt som de minskar deras kostnader, administration och bilproblem.

Bilar finns tillgängliga vid Gjuteriet. Klicka här för att se vart de finns i området.

Vi har ett samarbete med Sunfleet och de erbjuder er som hyresgäst fri anslutning (á 1000 kr) samt en fri första månad (á 120 – 3500 kr).

Läs mer om Sunfleet här.

För mer info kontakta:
David Milton
031-757 65 47
david.milton@sunflee

Sophantering

Soprummet har flyttat till Gjuterigatan 1 med ingång nedanför stödmuren ned mot ån. Vi tar hand om följande sopfraktioner; wellpapp, lysrör, glödlampor, glas, små batterier, kontorspapper, plåt och plast samt matavfall. Alla andra typer av sopor/avfall t.ex. lastpallar skall resp. hyresgäst transportera bort. Även vid större sopansamlingar till följd av t.ex. större leveranser till hyresgästens verksamhet skall hyresgästen själv ombesörja borttransport. 

Städning

Gemensamma ytor städas 2 ggr per vecka. Hyresgästen svarar själv för städning av den egna förhyrda ytan.

Fönsterputs

Hyresgäster svarar för både invändig och utvändig fönsterputs av den egna förhyrda ytan. För fasta fönsterpartier som ej är åtkomliga för hyresgästen står hyresvärden för utvändig puts 1 gång per år. 

Cykelpump

Det ska vara lätt att välja cykeln!
På innergården mellan Gjuterigatan 1 och 5 finns en cykelpump med två olika ventiler. Det finns även några verktyg om du behöver meka lite.

Sankt Kors har även en pump i Ebbepark, vid cykelställen utanför Westmansgatan 47.  Välkommen dit också om du har vägarna förbi. Linköpings kommun har ett antal offentliga pumpar runt om i staden. Du hittar dem på kartan här.

Cykelrum

Det tidigare soprummet i suterrängvåningen mot ån på Gjuterigatan 5 är omgjort till ett cykelrum som du har tillgång till med din tagg.

Husdjur

Med tanke på allergiska besvär så är det inte tillåtet att ta med sig husdjur in i kontorshotellet.

Förväntad temperatur

Förväntad temperatur i våra fastigheter ligger mellan 21-25 grader C. Dessa temperaturer får dock vid kyl- respektive värmetoppar i väderleken under- och överskridas under kortare perioder.

Energihushållning

För bästa rumsklimat/komfort använd alltid solavskärmningen vid solig väderlek och ställ rumsgivarna i mellanläge när ni går hem för dagen eller inför helger. Belysningsarmaturer i kontorsrummen är utrustade med dimerfunktion och närvarodetektor.

Övrigt

Undvik att montera hyllor, whiteboard etc. i byggnadens ytterväggar. För att byggnaden skall klara uppsatta energimål finns ett täthetskrav på byggnaden dvs. en plast är placerad i alla ytterväggar. Önskar Ni ändå att skruva i yttervägg kontakta Sankt Kors. Montering av hyllor, whiteboard, etc. kan istället ske i alla innermellanväggar då plywoodskiva finns monterad i väggen för god infästning.

Södra Oskarsgatan 3B

Adress

Fastighetsbeteckning:
Gjuteriet 2

Byggnadens adress:
Södra Oskarsgatan 3B
582 73 Linköping

Koordinater: WGS84, 58°25’4″ N 15°37’31″ E

Jour

Om det uppstår akuta fel som måste åtgärdas under kvällar och helger kontakta jourhavande vaktbolag på telefonnummer 013-34 20 100.

Porttelefon

Porttelefon kan kopplas till antingen fast telefon eller mobiltelefon. 

Passersystem

Tillträde till byggnaden sker med ”tagg”. Taggen är personlig och ska hanteras som en värdehandling. Till taggen läggs även en fyrsiffrig kod som hyresgästen själv väljer. 

Nycklar

Till resp. lokal följer normalt tre (3) st. nycklar. 

Skyltning

Skyltning är endast tillåten på anvisad skyltplats. Hyresvärden bekostar skyltningen på skylttavla vid huvudentré samt områdestavla. För skyltplats på skyltpelare mot järnvägen skall separat skyltavtal skrivas. Hyresgästen svarar för beställning av skylt samt montering och demontering av densamma. 

Utrymningslarm

Utrymningslarm finns i byggnaden som är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Vid larm skall hyresgäster och dess kunder lämna byggnaden via utrymningsvägar och nödutgångar enligt uppsatt utrymningsplan. 

Internetuppkoppling/telefoni

I byggnaden finns data/telenät. Idag finns Utsikt (stadsnätet med ett flertal leverantörer, www.utsikt.se) med access till byggnaden. Hyresgästen måste själv teckna abonnemang.

Parkering

För förhyrning av p-platser skall särskilt hyresavtal skrivas kontakta Dukaten Parkering, www.dukaten.se eller 013-20 54 10.

Sunfleet

Sunfleet är Sveriges största bilpoolsföretag som erbjuder en flexibel, ekonomisk och klimatsmart tjänst som ger sina medlemmar tillgång till miljöklassade bilar över hela landet samtidigt som de minskar deras kostnader, administration och bilproblem.

Bilar finns tillgängliga vid Gjuteriet. Klicka här för att se vart de finns i området.

Vi har ett samarbete med Sunfleet och de erbjuder er som hyresgäst fri anslutning (á 1000 kr) samt en fri första månad (á 120 – 3500 kr).

Läs mer om Sunfleet här.

För mer info kontakta:
David Milton
031-757 65 47
david.milton@sunflee

Sophantering

Soprum ligger i enskilt utrymme på innergården. Vi tar hand om följande sopfraktioner; hushållsavfall, wellpapp, lysrör, glödlampor, glas, små batterier, kontorspapper, plåt och plast samt matavfall. Alla andra typer av sopor/avfall t.ex. lastpallar skall resp. hyresgäst transportera bort. Även vid större sopansamlingar till följd av t.ex. större leveranser till hyresgästens verksamhet skall hyresgästen själv ombesörja borttransport. 

Städning

Gemensamma ytor städas 2 ggr per vecka. Hyresgästen ansvarar själv för städning av den egna förhyrda ytan.     

Fönsterputs

Hyresgäster svarar för både invändig och utvändig fönsterputs av den egna förhyrda ytan. För fasta fönsterpartier som ej är åtkomliga för hyresgästen står hyresvärden för utvändig puts 1 gång per år. 

Cykelpump

Det ska vara lätt att välja cykeln!
På innergården mellan Gjuterigatan 1 och 5 finns en cykelpump med två olika ventiler. Det finns även några verktyg om du behöver meka lite.

Sankt Kors har även en pump i Ebbepark, vid cykelställen utanför Westmansgatan 47.  Välkommen dit också om du har vägarna förbi. Linköpings kommun har ett antal offentliga pumpar runt om i staden. Du hittar dem på kartan här.

Cykelrum

Det finns ett cykelrum på Gjuterigatan 5 med ingång i suterrängvåningen mot ån som du har tillgång till med din tagg.

Husdjur

Med tanke på allergiska besvär så är det inte tillåtet att ta med sig husdjur i gemensamhets utrymmen.

Hjärtstartare

I foajén på plan 1 finns ”hjärtstartare”. Vid behov bryt plomberingen och följ de talande instruktionerna.

Förväntad temperatur

Förväntad temperatur i våra fastigheter ligger mellan 21-25 grader C. Dessa temperaturer får dock vid kyl- respektive värmetoppar i väderleken under- och överskridas under kortare perioder.

Energihushållning

För bästa rumsklimat/komfort använd alltid solavskärmningen vid solig väderlek och ställ termostater och rumsgivare i mellanläge när ni går hem för dagen eller inför helger.

Tjänster vi erbjuder

 • Kopiering/skrivare

  I samarbete med Kontor-x och Exeo kan vi erbjuda kopiering/skrivare. Hyresgästen skickar företagsuppgifter till Kontor-x. Faktura för förbrukningen skickas direkt till hyresgästen från Kontor-x. Kostnad inklusive standardpapper och toner: Läs mer...
 • Möbler

  Det finns möjlighet att hyra höj- och sänkbart skrivbord, kontorsstol, besöksstol, bokhylla, stolsskydd, papperskorg och återvinningskärl. Hyra 650 kr/månad och uppsättning. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...
 • Städning

  Via vår städentreprenör kan vi erbjuda städning av kontorsrum. Tillträde till hyresgästens lokal löses mellan hyresgäst och städentreprenör. Kostnad från 125 kr/månad för städning 1 g/vecka. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...
 • Internet

  Vi kan erbjuda hyresgäster delad 10 Mbt internetuppkoppling via Linköpings stadsnät. Kostnad från 500 kr/mån. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...