Nästa nittio!

Serviceanmälan

Lokalbokning

Länk till rumsbokning

Fastighetsinformation

Adress

Fastighetsbeteckning:
Baggen 33

Byggnadens adress:
Klostergatan 20
582 23 Linköping

Jour

Om det uppstår akuta fel som måste åtgärdas under kvällar och helger kontakta jourhavande vaktbolag på telefonnummer 013-34 20 100.

Skyltning

Skyltning är endast tillåten på anvisad skyltplats. Hyresvärden bekostar skyltning på skylttavla innanför huvudentré.

Passersystem

Tillträde till lokalen sker med ”tagg”. Taggen är personlig och ska hanteras som en värdehandling. Till taggen läggs även en fyrsiffrig kod som hyresgästen själv väljer.   

Nycklar

Till resp. kontorsrum följer normalt tre (3) st. nycklar. Hyrs fler rum än ett finns möjlighet till samma låsning eller individuell låsning till rummen.

Porttelefon

Porttelefon kan kopplas till antingen fast telefon eller mobiltelefon.

Internetuppkoppling/telefoni

I byggnaden finns data/telenät. Idag finns Utsikt (stadsnätet med ett flertal leverantörer, www.utsikt.se) med access till byggnaden. Hyresgästen måste själv teckna abonnemang.

Parkering

För frågor gällande parkering, kontakta Dukaten Parkering 013-20 54 10.

Sunfleet

Sunfleet är Sveriges största bilpoolsföretag som erbjuder en flexibel, ekonomisk och klimatsmart tjänst som ger sina medlemmar tillgång till miljöklassade bilar över hela landet samtidigt som de minskar deras kostnader, administration och bilproblem.

Bilar finns tillgängliga i p-hus Baggen. Klicka här för att se vart de finns placerade.

Vi har ett samarbete med Sunfleet och de erbjuder er som hyresgäst fri anslutning (á 1000 kr) samt en fri första månad (á 120 – 3500 kr).

Läs mer om Sunfleet här.

För mer info kontakta:
David Milton
031-757 65 47
david.milton@sunfleet.com

Sophantering

Vi tar hand om följande sopfraktioner; wellpapp, glas, kontorspapper, plåt, plast och mindre brännbara sopor. Elektronik, lastpallar el.d. skall resp. hyresgäst transportera bort. Även vid större sopansamlingar till följd av t.ex. större leveranser till hyresgästens verksamhet skall hyresgästen själv ombesörja borttransport. 

Städning

Gemensamma ytor städas 2 ggr per vecka. Hyresgästen svarar själv för städning av den egna förhyrda ytan. 

Fönsterputs

Hyresgäster svarar för invändig fönsterputs av den egna förhyrda ytan. Hyresvärden svarar för utvändig putsning totalt 6 ggr/år.

Förväntad temperatur

Förväntad temperatur i våra fastigheter ligger mellan 21-25 grader C. Dessa temperaturer får dock vid kyl- respektive värmetoppar i väderleken under- och överskridas under kortare perioder.

Husdjur

Med tanke på allergiska besvär så är det inte tillåtet att ta med sig husdjur in i kontorshotellet.

Skalskydd/inbrottslarm

Larmet är ett skalskyddslarm dvs. fönsterglas samt entrédörrar är larmade. Det är viktigt att ni alltid använder öppningskappen när ni ska gå ut genom entrédörren. Vid pålarmad dörr så utlöser larmet om ni använder nödvredet. OBS! Håll inte dörren öppen för länge vid pålarmad dörr då utlöses larmet.

Helger samt efter kontorstid (20:00) får ej ingång till korskopplingsrum ske, likaså får ej bakdörren användas utom vid nödfall. Används de dörrarna under tiden då larmet är aktiverat utlöser larmet.

Larmet är vidarekopplat till vårt vaktbolag. Vid ev. incident har vaktbolaget instruktioner att kontakta drabbad hyresgäst förutsatt att kontaktuppgifter finns vid resp. kontorsrum.

 

 

Tjänster vi erbjuder

  • Möbler

    Det finns möjlighet att hyra höj- och sänkbart skrivbord, kontorsstol, besöksstol, bokhylla, stolsskydd, papperskorg och återvinningskärl. Hyra 650 kr/månad och uppsättning. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...
  • Städning

    Via vår städentreprenör kan vi erbjuda städning av kontorsrum. Tillträde till hyresgästens lokal löses mellan hyresgäst och städentreprenör. Kostnad från 125 kr/månad för städning 1 g/vecka. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...
  • Internet

    Vi kan erbjuda hyresgäster delad 10 Mbt internetuppkoppling via Linköpings stadsnät. Kostnad från 500 kr/mån. För beställning maila till: info@sanktkors.se Läs mer...