Nästa nittio!

Händer i projektet

Dreamview Creative ska leverera Linköpings elcykelpool

I mitten av mars gick Sankt Kors, på uppdrag av Linköpings kommun, ut med en upphandling av en elcykelpool där fokus var att hitta en smart och användarvänlig lösning. Nu är det klart att Dreamview Creative får uppdraget.

Dreamview Creative är specialiserade på produkter och service inom grön energi (clean tech). De har sina rötter i Kina men har verksamhet i Sverige i form av serviceverkstad och säljkontor. Till Linköping ska de leverera hela mobilitetssystemet bestående av 200 elcyklar, 300 laddplatser samt en digital lösning för hantering av bokningar, betalningar och övrigt IT-stöd som krävs. Läs mer…

Här kommer de 200 elcyklarna att finnas

Under våren 2019 blir en av Sveriges största elcykelpooler verklighet i Linköping. 200 cyklar kommer att vara placerade vid 20 laddstationer runt om i staden och nu är det klart var dessa kommer att ligga. 

Just nu pågår en upphandling för att hitta en leverantör som klarar de krav som ställs av projektet. Exakt hur elcykelpoolen kommer att fungera beror på vilken leverantör som vinner upphandlingen. Klart är nu var cyklarna kommer att vara placerade. Arbetet med att bestämma placeringen av laddstationerna har gjorts utifrån den förstudie där inpendlare och tjänsteresenärer identifierades som den viktigaste målgruppen för tjänsten. Många perspektiv har belysts under arbetets gång. Hur människor rör sig i staden, hur cykelleder löper och används, var många människor arbetar, befintlig kollektivtrafik mm. I innerstaden har det varit en utmaning att hitta möjlig markyta för laddstationerna. Läs mer…

Pågående arbete med laddstationer för elcykelpoolen

Just nu pågår en utredning för att hitta lämpliga placeringar av laddstationerna, de platser där användarna kommer att kunna hämta och lämna en elcykel. Arbetet utförs i nära samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadskontoret på Linköpings kommun. Trafikplanerare, landskapsarkitekt och driftingenjör deltar för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi tittar bland annat på flöden hur människor rör sig, både med bil, cykel, kollektivtrafik och gående. Läs mer…

Årets julklapp till Linköpingsborna

Intresset för elcyklar blir allt större och hittills i år har det sålts 50 procent fler elcyklar jämfört med förra året. Mer lär det säkert bli nu när elcykeln utnämnts till årets julklapp.

Handelns utredningsinstitut, HUI, som ligger bakom utnämningen, menar att valet speglar svenskarnas miljömedvetenhet, intresse för hälsa och viljan att vara fri. Läs mer…

Nu söker vi leverantörer till Sveriges modernaste elcykelpool

Nu söker vi samarbete med miljötänkande leverantörer som ligger långt framme när det gäller tekniska lösningar. Vår upphandling kommer att göras under första kvartalet 2018, men redan nu vill vi undersöka vilket intresse och vilken kompetens som finns på marknaden, både i Sverige och internationellt.

Områdena som ska upphandlas omfattar förutom själva elcyklarna, även laddstationer och IT-stöd för bokning och betalning. Ambitionen är att vi tillsammans ska skapa ett modernt och intelligent system som är enkelt att använda, säger Marie Westerholm, projektledare på Sankt Kors. Läs mer…

Elcykelpoolen uppmärksammat i SVT

SVT uppmärksammade elcykelpoolen under dagen.
Klicka här för att se inslaget.


Foto: SVT

Visa

Om projektet

På uppdrag av kommunen har Sankt Kors tagit fram en förstudie på en elcykelpool. Detta för att komplettera kollektivtrafiken, göra Linköping till en smidig stad att besöka och stödja målet om koldioxidneutralitet 2025. Elcykel Sankt Kors jobbar med att stödja kommunens trafikplan i vårt dotterbolag Dukaten Parkering. Elcyklarna kan komplettera kollektivtrafiken och de ska finnas på platser där det rör sig många människor.

Vad är en elcykelpool?

Det är ett hyrsystem där alla vi som bor och verkar i Linköping får tillgång till elcyklar. Elcykelpoolen är ett grönt, skönt och smidigt sätt att ta sig runt i staden.

Hur fungerar det?

Ambitionen är att skapa Sveriges modernaste elcykelpool som är enkel att använda. Elcyklarna kommer stå vid olika laddstationer runt om i staden och vem som helst kan hyra dem. Detaljerna kring hur bokning, lås, betalning och återlämning ska fungera, är något som Sankt Kors nu arbetar med.

Hur många cyklar handlar det om?

Fullt utbyggt kommer systemet bestå av omkring 200 elcyklar och ett 20-tal laddstationer.

Var kommer elcyklarna att stå?

Grundtanken är att det ska vara på platser där det rör sig mycket människor och som gör systemet så heltäckande som möjligt. Troligtvis blir det en laddstation vid Resecentrum, likaså i city, vid större arbetsplatser, i vissa bostadsområden och infartsparkeringar.

Hur länge får man ha elcykeln?

Man hyr elcykeln per timme. Hur många timmar man får ha den är inte bestämt än. Vi vill att cyklarna ska vara i omlopp och inte stå parkerade för länge på en plats.

Vad kostar det att hyra?

Det är inte bestämt än. Ambitionen är att ha en så låg avgift som möjligt för att öka användandet. Samtidigt är det viktigt att cykeln återlämnas på en laddstation så kanske att det blir en prismodell där det kostar mer ju längre man har den.

När kommer elcykelpoolen vara i drift?

Planen är att de första cyklarna ska vara på plats tidig vår 2019.

Varför ska Linköping ha en elcykelpool?

Genom att dela elcyklar får vi en grönare, skönare och rörligare stad som är mer attraktiv. Det är ett enkelt och miljövänligt sätt för oss som lever och verkar i staden att förflytta oss mellan olika platser. Det ökar rörligheten och folkhälsan. Med elcykelpoolen tar Linköping täten bland Sveriges cykelstäder. Det bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling och kommunens mål att vara koldoixidneutral år 2025.

Press

Ta del av artiklar som skrivits om projektet:

Artiklar

Linköpings-posten: Elcykelns favoritstad? Se sid 16.
Sveriges Radio P4: Uthyrning av elcyklar kan bli verklighet
Corren24: De skapar Linköpings elcykelpool
Linköping News: Ta chansen och påverka Linköpings framtid

Kontakt

Vid frågor hör av dig till

Marie Westerholm
Projektledare
marie.westerholm@pe.se

Linda Huljebrant
Verksamhetsutvecklare på Sankt Kors
linda.huljebrant@sanktkors.se